Avisen Klassekampen tok før helgen for seg utviklingen av byråkratiet i sykehusvirksomheten. Da Stortinget fra 2002 overførte ansvaret for sykehusdriften fra landets fylkeskommuner til staten var et av hovedmålene å slanke byråkratiet ved sykehusene. Nå viser nye tall at det motsatte har skjedd. Tallet på byråkrater fortsetter å vokse raskere enn antallet leger ved sykehusene, skriver Klassekampen. Av i alt 12.335 nye årsverk i spesialisthelsetjenesten siden sykehusreformen ble innført i 2002, er 6.145 ikke-medisinske stillinger. I den samme tidsperioden har antall legeårsverk økt med 1.983, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå.

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at s iden år 2002 har administrativt ansatte i spesialisthelsetjenesten økt med 27 prosent. Spesialisthelsetjenesten består av de somatiske og psykiatriske sykehusene, ambulansetjenesten og deler av rustilbudet. Også dette ble tidligere drevet av fylkeskommunene med langt mindre ansatte, med flere sykehussenger, flere lokalsykehus og mindre teknisk avansert utstyr enn nå.

av Torkelsen, Jan H., publisert 20. februar 2012 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

  • Førerkort
    av jto, 25.06.19

    Enkelte kjøretimer blir ikke lenger regnet med i fraværsgrensen

    Les mer
  • Gratis Sommerkurs I 2019
    av jto, 05.06.19

    Gratis sommerkurs i matematikk og naturfag 2019

    Les mer
  • Datamus
    av jto, 22.05.19

    Vest-Agder får digital skolehelsetjeneste fra høsten

    Les mer