Fylkesutvalget skulle normalt ha valgt fylkeskommunens representant til Stiftelsen Setesdalsbanen i begynnelsen av denne fireårige valgperioden. Hovedutvalg for kultur og utdanning besluttet imidlertid nylig å endre denne praksisen og at det nåværende styret for Stiftelsen Setesdalsbanen velges til å sitte ut 2012. Bakgrunnen er at Stiftelsen Setesdalsbanen er inne i en turbulent situasjon ettersom styret i Vest-Agder-museet IKS har varslet oppsigelse av konsolideringen med Stiftelsen Setesdalsbanen. Det pågår forhandlinger om den fremtidige driften, og eventuelle avklaringer mellom de to nevnte styrene.

Hovedutvalget valgte dermed å følge opp en anbefaling fra administrasjonen i fylkeskommunen om å reoppnevne representantene som besitter vervene nå fra fylkeskommunen inntil situasjonen har blitt avklart. Begrunnelsen for dette er at de representantene som nå sitter der er kjent med situasjonen og saken, og vil være best i stand til å håndtere saken som pågår på en god måte.

Hovedutvalget besluttet i tillegg at fylkesrådmannen får fullmakt til å oppnevne styremedlemmer på vegne av fylkeskommunen fra 2013.

av Torkelsen, Jan H., publisert 10. februar 2012 | Skriv ut siden

Siste fra Kultur

 • Kulturbygg I Songdalen Fasade
  av jto, 19.06.19

  15 millioner kroner i fylkeskommunalt tilskudd til kulturbygg i Songdalen

  Les mer
 • Fra Fyr Til Fyr
  av jto, 12.06.19

  Mange opplevelsesmuligheter på Lista søndag 16. juni

  Les mer
 • Kulturrell Møteplass I Songdalen
  av jto, 05.06.19

  Fylkesutvalget positivt til å gi fylkeskommunalt tilskudd til kulturbygg i Songdalen

  Les mer

Siste fra Politikk

 • KS Medaljører 2019
  av jto, 25.06.19

  Fire politikerveteraner hedret

  Les mer
 • Klubbe
  av jto, 18.06.19

  Alle fylkeskommuner skal ha råd for ungdom, eldre og personer med funksjonsnedsettelse

  Les mer
 • FT-web 0619
  av jto, 14.06.19

  Følg fylkestingets junimøte direkte på web-TV

  Les mer