Etter at fylkeskommunen i forbindelse med en forvaltningsreform i 2010 overtok mange riksveistrekninger fra staten og ble den største veieieren har asfalteringsomfanget økt betraktelig. Vest-Agder fylkeskommune besørger nå nyasfaltering på rundt 100 kilometer fylkesveier hvert år. Med dette bevilgningsnivået vil alle fylkesveier i gjennomsnitt få nytt asfaltdekke i løpet av 13 år, mens det før forvaltningsreformen tok over 30 år. Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø ble i går orientert om at fylkeskommunen har avsatt 61,3 millioner kroner i 2012 til asfaltering og forarbeid som blant annet grøfting og siktrensing.

Midlene er fordelt på tre tiltaksområder; 89,3 kilometer med vanlig asfaltering, 3,1 kilometer med flatelapping og 15,4 kilometer med planfresing. Det foreslås tiltak på totalt 107,8 kilometer fylkesvei i 2012. Tiltakene er spredt langs hele kysten med en hovedvekt på Kristiansands - og Flekkefjord – Kvinesdalsområdet.

Statens vegvesen anbefaler at det utlyses en toårskontrakt for et mobilt asfaltverk i løpet av våren 2012, fra 2013 til 2014, for Hægebostad, Åseral, Audnedal og deler av Lyngdal kommune. Dette for å kunne effektivisere driften.

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. februar 2012 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Taxi Skilt
  av jto, 15.04.19

  Endringar i regelverket for drosjer

  Les mer
 • El -bil Lading Skilt
  av jto, 12.04.19

  Vil ha plan for flere ladestasjoner for elbusser i Kristiansandsområdet

  Les mer
 • Stortingsbygget - Utsnitt
  av jto, 09.04.19

  Forsinket saksbehandling i Stortinget medfører justering i bompengeinnkreving

  Les mer