Fylkestinget skal 21. februar ta endelig stilling til om det vil opprettholde et tidligere fylkestingsvedtak fra februar 2010 om å bygge en undervannstunnel mellom fastlandet og Hidra i Flekkefjord eller utsette byggingen på grunn av kostnadsvekst. Det ble i høst kjent at kalkylen på veiprosjektet oppjusteres til 423 millioner kroner. Da fylkestinget i 2010 vedtok bygging var prisen 343 millioner kroner. Fylkeskommunens hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø behandlet saken i dag og vedtok å anbefale at veiprosjektet gjennomføres i tråd med et finansieringsopplegg fylkesrådmannen foreslår.

Finansieringsopplegget for den nye kostnadsrammen på 423 millioner kroner er at 212,8 millioner kroner hentes gjennom forskottering av innsparte ferjetilskudd, 64,9 millioner kroner dekkes gjennom ordinære fylkeskommunale bevilgninger. Av fylkeskommunens bevilgninger utbetales 39,4 millioner kroner i byggeperioden, mens det resterende beløpet 25,5 millioner kroner dekkes gjennom årlige avsetninger i fylkeskommunens økonomiplan i perioden 2016 til 2019. Videre inngår det i finansieringsopplegget å hente inn 137,8 millioner kroner i bompenger og at Flekkefjord kommune yter et tilskudd på 7,5 millioner kroner.

Hovedutvalget anbefaler at fylkeskommunen tar forbehold om gjennomføring av prosjektet dersom anbudene viser ytterligere kostnadsøkning. Når anbudene foreligger vurderes kostnadsreduksjoner i prosjektet.

Kostnadsøkningen skyldes, i følge Statens vegvesen, flere forhold. Markedssituasjonen er endret og geologiske forhold som har medført at bergoverdekningen på tunnelen økes fra 45 til 50 meter. Det innebærer at tunnelen må senkes og derav følger en økning av tunnellengden på 60 meter. Utover det er sikringsomfanget økt og hensynet til miljø er oppjustert.

av Torkelsen, Jan H., publisert 2. februar 2012 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Nikkelverket Mobilitet
  av elma11, 10.11.19

  Arbeidsplasser i Kristiansandsregionen kan søke om å bli med i et prosjekt om grønne reisevaner

  Les mer
 • Gartnerløkka
  av jto, 08.11.19

  Areal- og transportplanutvalget ber departement og bystyre sikre fremdriften i Gartnerløkkeprosjektet

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 08.11.19

  Kristiansandsregionen vil søke om 540 belønningsmillioner for årene 2020 til 2023

  Les mer