Tirsdag 21. og onsdag 22. februar avholder fylkestingene fra Aust- og Vest-Agder felles samling i Lyngdal. På tirsdagen vil fylkestinget i Vest-Agder holde et eget ordinært fylkesmøte hvor blant annet viktige saker som utfordringen med økt finansieringsbehov på Hidra Landfastprosjektet, mulighet for høyhastighetsbane og de virkninger den kan medføre, samt skredsikringsplan for fylket er på dagsorden. Fellesmøtet starter klokken 17.00 på ettermiddagen og beregnes å bli avsluttet rundt klokken 14.00 onsdagen.

På tirsdagen vil fellesmøtet ta opp Innovasjon Norge knyttet til fylkeskommunenes eierrolle og Agderkontoret. Direktør Erling L. Hellum vil orientere. Deretter rettes fokus på landbrukspolitikk og den nye landbruksmeldingen ved Bondelagets leder Birte Usland. Ettermiddagsmøtet avsluttes med en redegjørelse om Lokal mat på Agder ved Åse Hørsdal

Onsdagen begynner med at fylkesordfører Bjørgulf Sverdrup Lund og koordinator Inger Holen tar for seg Regionplan Agder 2020 og hva som blir veien videre fra første møte i den politiske samordningsgruppen som Lund leder. Deretter gir regionveisjef Kjell Inge Davik og avdelingsdirektør Johan Mjaaland en orientering om Statens vegvesen region sør og etatens fylkesavdelinger. Sekvensen før lunsj avsluttes med å sette fokus på Vri Agder – Virkemidler for regional FoU og innovasjon. Her orienterer forsker Marianne Rodvelt fra Agderforskning og daglig leder for Regionale forskningsfond Agder Bodil Lindestad.

Etter lunsj vil Tor Arne Johnsen redegjøre om Sørlandets Europakontor fulgt av Svein Tveitdal om Klimapartner. Sist på programmet er temaet e-helsealliansen Agder ved regionalsjef Kirsten Borge fra Aust-Agder fylkeskommune.

av Torkelsen, Jan H., publisert 15. februar 2012 | Skriv ut siden

Siste fra Politikk

 • HU Utdanning Og Kompetanse 2019
  av jto, 12.11.19

  Forberedelsen til fire år med politisk virksomhet i gang

  Les mer
 • Bli Med På UFT
  av jto, 08.11.19

  Er du mellom 15-19 år? Bli med Ungdommens fylkesting

  Les mer
 • FT-web -22.10.19
  av jto, 16.10.19

  Følg fylkestingets møte 22. oktober direkte på web-TV

  Les mer