Fylkestinget ga fylkesutvalget fullmakt til å gjennomføre anskaffelsen eventuelt avlyse anbudskonkurransen i samarbeid med Statens vegvesen
Finansieringsopplegget for den nye kostnadsrammen er at 212,8 millioner kroner hentes gjennomHidratunnelen forskottering av innsparte ferjetilskudd, 64,9 millioner kroner dekkes gjennom ordinære fylkeskommunale bevilgninger. Av fylkeskommunens bevilgninger utbetales 39,4 millioner kroner i byggeperioden, mens det resterende beløpet 25,5 millioner kroner dekkes gjennom årlige avsetninger i fylkeskommunens økonomiplan i perioden 2016 til 2019. Videre inngår det i finansieringsopplegget å hente inn 137,8 millioner kroner i bompenger og at Flekkefjord kommune yter et tilskudd på 7,5 millioner kroner.

Fylkestinget tok også høyde for at eventuelle rentekostnader for ekstra låneopptak for bompengeselskapet med en rente på fem prosent vil medføre økte kostnader for fylkeskommunen på opptil 1,25 millioner kroner per år.

Kostnadsøkningen skyldes, i følge Statens vegvesen, flere forhold. Markedssituasjonen er endret. Geologiske forhold medfører at bergoverdekningen på tunnelen må økes fra 45 til 50 meter. Det innebærer at tunnelen må senkes og derav følger en økning av tunnellengden på 60 meter. Utover det er sikringsomfanget økt og hensynet til miljø er oppjustert.

av admin, publisert 22. februar 2012 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Stortingsbygget - Utsnitt
  av jto, 24.06.19

  90 belønningsmillioner til kristiansandsregionen

  Les mer
 • E39 Skilt
  av jto, 20.06.19

  Støtter bompengeopplegg for ny E39 mellom Lyngdal og Ålgård

  Les mer
 • Holdeplass Ved UiA
  av jto, 17.06.19

  Mye positivt i årsrapporten for 2018 fra Areal- og transportplansamarbeidet i Kristiansandsregionen

  Les mer