Leder av Jernbaneforum Sør Thore Westermoen mener det er svært god grunn til å se en konseptvalgutredning om InterCitytrafik,k som ble fremlagt i dag, som et svært viktig element for å få gjennomført Sørvestbaneprosjektet. -Jeg hilser med glede konseptvalgutredningen fra Jernbaneverket hvor det anbefales at strekningen mellom Drammen og Skien bygges ut som dobbeltsporet bane tilrettelagt for tog med fart på 250 kilometer i timen. Dermed er en viktig del av hele Sørvestbanen fra Stavanger til Oslo via Kristiansand mulig å få ferdig i løpet av de nærmeste årene.

Westermoen mener dette dokumenterer en bevisst satsing på jernbane. Det vil utløse et potensiale av stort omfang for å generere ny trafikk og flytte trafikk fra vei til bane. Han viser til at det i konseptvalgutredning påvises flere positive fordeler på en rekke områder ved å gjennomføre satsingen.
-Når en nå ser Høyhastighetsutredningen og InterCity-utredningen sammen blir det mer og mer klart at sammenkoblingen av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen må prioriteres. Når den er på plass vil Sør- og Vestlandet bli koblet mot østlandsområdet på en måte som vil bety svært mye, ikke bare for regional utvikling, men også i nasjonal sammenheng, sier Westermoen.

av Torkelsen, Jan H., publisert 16. februar 2012 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Holdeplass Ved UiA
  av jto, 17.06.19

  Mye positivt i årsrapporten for 2018 fra Areal- og transportplansamarbeidet i Kristiansandsregionen

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 14.06.19

  Det søkes om belønningsavtale for de fire årene, 2020-2023, med en ramme på 500 millioner kroner

  Les mer
 • Mandalskrysset
  av jto, 13.06.19

  Det bør åpnes for et bevertningssted i det nye Mandalskrysset på ny E39

  Les mer