Gjennom avtalen forplikter UKM Norge og fylkeskommunen seg til å sette utvikling av Ungdommens kulturmønstring i fylket på dagsorden og ha fokus på strategier, møteplasser og ordninger som bidrar til å synliggjøre og stimulere ungdommens kulturuttrykk. Det vektlegges også at fylkeskommunen vil gå foran i arbeidet med å koordinere og hente ut synergieffekter av de tre offentlige satsingene på barne- og ungdomskultur: Den kulturelle skolesekken, Kulturskoler og Ungdommens kulturmønstring.

Inga Lauvdal
Inga Lauvdal
Rådgiver Inga Lauvdal i fylkeskommunens kulturseksjon har i mange år vært primus motor for UKM i Vest-Agder. Hun har en utfordrende jobb med å stå i front for en årlig mønstring med rundt 1000 deltakere i Vest-Agder og om lag 25 000 på landsplan. -Det er arbeidsomt, men svært givende og inspirerende. Jeg har aldri opplevd at vi ikke har hatt mandat eller god ryggdekning fra politisk og administrativt hold i Vest-Agder fylkeskommune. Tilbakemeldingene gjennom årene har vært gode og sporet til ny innsats hos både meg og de mange gode samarbeidspartnerne som medvirker. Det at vi nå får en avtale er bra. Det medfører synliggjøring av aktiviteten – oppgaver, mål og ansvar - og det bidrar til økt forutsigbarhet og forankring, sier Inga Lauvdal.


av Torkelsen, Jan H., publisert 9. februar 2012 | Skriv ut siden

Siste fra Kultur

 • Juleverksted 2019
  av jto, 01.11.19

  Førjulsverksted på Sjølingstad og Vigeland hus

  Les mer
 • Publikumsmottak Kanonmuseet
  av jto, 28.10.19

  To millioner til publikumsmottak på kanonmuseet i Kristiansand

  Les mer
 • VAM
  av jto, 30.09.19

  Godt fjorår for Vest-Agder-museet

  Les mer