Jernbaneverket overrakte i dag konseptvalgsutredningen om InterCity-strekningene til statsråd Magnhild Meltveit Kleppa. Den er koordinert med Høyhastighetsutredningen og gir en rekke svar og anbefalinger knyttet til valg av konsept for strekningene Oslo-Halden, Lillehammer og Skien. For Sørvestlandet representerer InterCity-utredningen et positivt skritt for å få bygget ut en moderne jernbanestrekning mellom Oslo og Stavanger. Jernbaneverket anbefaler at strekningen fra Oslo til Skien, i løpet av vel 10 til 13 år, skal være utbygd med dobbeltspor tilpasset 250 km/t. Det vil redusere reisetiden fra Oslo til Skien fra to timer og 45 minutter i dag til en time og 36 minutter.

Redusert reisetid og økt pålitelighet vil gjøre det mer attraktivt å dagpendle med tog mellom Grenland, Vestfold og Oslo. Det betyr at belastningen på veinettet vil bli betydelig mindre, ogVestfoldbaneillustrasjon biltrafikken inn mot Oslo vil reduseres i rushtiden. Dette vil bedre både miljøet og sikkerheten. Den anbefalte jernbaneløsningen vil gi en reduksjon i CO2utslipp med 15 000 tonn per år.

Høyhastighetsutredningen, som ble lagt frem i slutten av januar, viser at utbygging av InterCitystrekningene gjerne kan være et første trinn i en eventuell høyhastighetssatsing. Det er fullt mulig å oppnå konkurransedyktige kjøretider mellom Oslo og Gøteborg, Trondheim og Kristiansand/Stavanger med høyhastighetstog som følger InterCitytraseene

-Realiseringen er nå opp til politikerne, uttrykker Jernbaneverket. Gjennom den politiske behandlingen ønsker Jernbaneverket å få et oppdrag som fastslår omfang og ferdigstillelsesår for InterCityutbyggingen. Det vil gjøre det mulig å treffe de riktige tiltakene innenfor den tiden eller de økonomiske rammene som stilles til rådighet. Det vil igjen gi omgivelsene den forutsigbarheten de etterspør.

Regjeringen vil våren 2013 legge fram stortingsmeldingen Nasjonal transportplan 2014-2023. Da vil regjeringen anbefale hvordan innspillene i konseptvalgsutredningen for IC-strekningene og øvrige jernbanerapporter skal brukes i planleggingen av jernbanenettet de neste årene. Konseptvalgsutredningen vil bli underlagt ekstern kvalitetssikring (KS1). Parallelt med dette blir KVUen sendt på høring våren 2012.

Les mer om i konseptvalgsutredningen og last ned dens underlagsdokumenter på nettsidene til Jernbaneverket her

.

av Torkelsen, Jan H., publisert 16. februar 2012 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Nikkelverket Mobilitet
  av elma11, 10.11.19

  Arbeidsplasser i Kristiansandsregionen kan søke om å bli med i et prosjekt om grønne reisevaner

  Les mer
 • Gartnerløkka
  av jto, 08.11.19

  Areal- og transportplanutvalget ber departement og bystyre sikre fremdriften i Gartnerløkkeprosjektet

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 08.11.19

  Kristiansandsregionen vil søke om 540 belønningsmillioner for årene 2020 til 2023

  Les mer