Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø besluttet tidligere denne uken at Vest-Agder fylkeskommune skal bidra til å styrke planressursene for kommunene Åseral, Audnedal og Hægebostad gjennom en felles fagperson i et treårig engasjement. Utgiftene skal dekkes gjennom at Vest-Agder fylkeskommune ved egne midler og midler knyttet til Kommunal- og regionaldepartementets program for lokal samfunnsutvikling i kommunene (LUK) dekker 75 prosent og kommunene dekker de resterende 25 prosent. Prosjektet er i tråd med LUK-satsingen da programmet nettopp skal bidra til at kommunene blir bedre i stand til å planlegge, mobilisere, samarbeide og gjennomføre utviklingstiltak.

Bakgrunnen for saken er at flere av kommunene i Vest-Agder mangler kapasitet og kompetanse på planarbeid etter plan- og bygningsloven, noe som særlig betyr at man ligger etter med større strategiske planer. Det skal tas utgangspunkt i det eksisterende fagmiljøet i Åseral og bygges opp rundt dette. Den tilførte ressursen skal i hovedsak benyttes til konkrete utviklingsprosjekter i de tre kommunene.

Opplegget vil også bidra til å effektivisere fylkeskommunens egen planbehandling da faglige innspill fra fylkeskommunen vil bli spilt inn tidlig i planprosessen. Prosjektet er derfor også et ledd i fylkeskommunens arbeid med å gjøre samarbeidet med kommunene mer forutsigbart.

Ordningen skal evalueres etter to år.

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. februar 2012 | Skriv ut siden

Siste fra Plan og miljø

 • Lindesnes Kommune Arealdel
  av jto, 17.06.19

  Anbefaler Lindesnes kommune å stille arbeidet med kommuneplanens arealdel i bero

  Les mer
 • Frimområde Skilt
  av jto, 14.06.19

  Vil ha økt ressurs til nye oppgaver knyttet til friluftsliv

  Les mer
 • Fra Fyr Til Fyr
  av jto, 12.06.19

  Mange opplevelsesmuligheter på Lista søndag 16. juni

  Les mer