Anbudsinnbydelsen for Hidra landfast-prosjektet i Flekkefjord har siden begynnelsen av mars ligget ute i Doffin/Ted-databasen for offentlige anskaffelser. Prosjektleder Jan Helge Egeland opplyser, i et nyhetsbrev om prosjektet, at det forventes stor interesse for oppdraget som nå er lyst ut. Fylkestinget har satt som vilkår for prosjektstart at tilbudene ikke overstiger kostnadsrammen på 423 millioner kroner. Går dette i orden, vil anleggsstart bli i år. I tillegg til hovedentreprisen, skal det på et senere tidspunkt lyses ut separate entrepriser for SRO - Styring Regulering Overvåkning - og vareinnkjøp tunnelvifter og lysarmaturer.

Før årsskiftet ble det klart at prosjektets kostnadsramme ble høyere enn tidligere forutsett. -Samferdselsdepartementet måtte vurdere lovligheten av endret finansieringsmodell. Først og fremst på grunn av at fylkeskommunen la opp til låneopptak gjennom bompengeselskapet, forklarer Egeland i nyhetsbrevet. Departementet ga sin tilslutning til modellen, og dermed var siste hinder på veien mot utlysning borte.

av Torkelsen, Jan H., publisert 22. mars 2012 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Taxi
  av ansk55, 19.09.19

  Ledig drosjeløyve i Kvinesdal kommune - utlysning september 2019

  Les mer
 • Veiskilt
  av jto, 29.08.19

  Regionreformen følges opp med opprydning i veinummer

  Les mer
 • Spleiselaget! Fra høyre: Stian Wesøy (BaneNOR) Ordfører i Audnedal kommune, Reidun Bakken, fungerende fylkesordfører, Tore Askildsen, og Samferdselssjef i Vest Agder, Vidar Ose.
  av elma11, 06.08.19

  En flott markering ble gjort da Audnedal stasjon sto ferdig etter utbedring

  Les mer