Anbudsinnbydelsen for Hidra landfast-prosjektet i Flekkefjord har siden begynnelsen av mars ligget ute i Doffin/Ted-databasen for offentlige anskaffelser. Prosjektleder Jan Helge Egeland opplyser, i et nyhetsbrev om prosjektet, at det forventes stor interesse for oppdraget som nå er lyst ut. Fylkestinget har satt som vilkår for prosjektstart at tilbudene ikke overstiger kostnadsrammen på 423 millioner kroner. Går dette i orden, vil anleggsstart bli i år. I tillegg til hovedentreprisen, skal det på et senere tidspunkt lyses ut separate entrepriser for SRO - Styring Regulering Overvåkning - og vareinnkjøp tunnelvifter og lysarmaturer.

Før årsskiftet ble det klart at prosjektets kostnadsramme ble høyere enn tidligere forutsett. -Samferdselsdepartementet måtte vurdere lovligheten av endret finansieringsmodell. Først og fremst på grunn av at fylkeskommunen la opp til låneopptak gjennom bompengeselskapet, forklarer Egeland i nyhetsbrevet. Departementet ga sin tilslutning til modellen, og dermed var siste hinder på veien mot utlysning borte.

av Torkelsen, Jan H., publisert 22. mars 2012 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Stortingsbygget - Utsnitt
  av jto, 24.06.19

  90 belønningsmillioner til kristiansandsregionen

  Les mer
 • E39 Skilt
  av jto, 20.06.19

  Støtter bompengeopplegg for ny E39 mellom Lyngdal og Ålgård

  Les mer
 • Holdeplass Ved UiA
  av jto, 17.06.19

  Mye positivt i årsrapporten for 2018 fra Areal- og transportplansamarbeidet i Kristiansandsregionen

  Les mer