Fylkesutvalget har nå besluttet at en Ipadløsning for politikere i Vest-Agder fylkeskommune skal tas i bruk i fylkestinget, fylkesutvalget, hovedutvalg for kultur og utdanning og hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø. Dermed iverksettes et fylkestingsvedtak fra juni i fjor om å innføre elektronisk saksbehandling i fylkespolitikken. Representantene i fylkesutvalget fikk utlevert Ipad i januar. Selve løsningen kalt emeetings ble introdusert i fylkesutvalgets møte 13. mars. Hvis løsningen fungerer tilfredsstillende utvides den til hovedutvalgene og fylkestinget i løpet av våren 2012.

Det er flere grunner til at Vest-Agder fylkeskommune går over til elektronisk saksbehandling for politikere. Løsningen anses som et godt verktøy for politisk aktivitet. Den vil redusere kostnader til kopiering og utsending. Det gir innsparing i portoutgiftene. Tiltaket vil videre redusere klimautslipp gjennom redusert papirforbruk og transport

Totalkostnad for innføring av IPad løsningen i fylkespolitikken vil være rundt 550.000 kroner. I tillegg vil det være en årlig utgift til support og vedlikehold på omkring 50.000 kroner.


av Torkelsen, Jan H., publisert 26. mars 2012 | Skriv ut siden

Siste fra Politikk

 • HU Utdanning Og Kompetanse 2019
  av jto, 12.11.19

  Forberedelsen til fire år med politisk virksomhet i gang

  Les mer
 • Bli Med På UFT
  av jto, 08.11.19

  Er du mellom 15-19 år? Bli med Ungdommens fylkesting

  Les mer
 • FT-web -22.10.19
  av jto, 16.10.19

  Følg fylkestingets møte 22. oktober direkte på web-TV

  Les mer