Statistisk sentralbyrå har nå presentert en statistikk som viser at det i landet ble felt nesten 36 800 hjorter i løpet av jakten høsten 2011 og vinteren 2012. Det er en nedgang på nesten 2 300 dyr fra året før. Dette er det første året med nedgang i fellingstallet siden jaktåret 1989/1990. Vest-Agder er et av fylkene i landet hvor det skytes færrest hjorter. Det var for jaktsesongen 2011/2012 gitt fellingstillatelse for 846 hjorter i Vest-Agder. Det ble bare felt 212. Det utgjør kun 25 prosent av tillatt antall. Det var bare Nordland med 23 prosent som hadde lavere prosentandel.

Til sammen 41 700 personer jaktet hjort i jaktåret 2010/11, en økning på 1 400 fra året før. I Vest-Agder var det i alt 2160 jegere som drev jakt etter hjorter sist sesong.

Også i 2011 ble det felt flest hjorter i Sogn og Fjordane. I alt ble det felt 10 800 dyr av en kvote på snaut 15 800. Sammenliknet med året før var dette en nedgang på 975 dyr. I de to andre store hjortefylkene, Møre og Romsdal og Hordaland, ble det skutt henholdsvis 10 100 og 7 900 hjorter. I Møre og Romsdal var nedgangen fra året før på nesten 1 000 dyr, mens antallet felte dyr var så å si uendret i Hordaland.

av Torkelsen, Jan H., publisert 27. mars 2012 | Skriv ut siden

Siste fra Plan og miljø

 • Nodeland
  av jto, 08.04.19

  Ros til plan for å utvikle Nodeland i Songdalen

  Les mer
 • Kristiansands Kommunevåpen
  av jto, 05.04.19

  Kristiansand får midler til by- og tettstedsutvikling

  Les mer
 • Kvinesdaøls Kommunevåpen
  av jto, 05.04.19

  Mulighetsstudie for å sikre Liknes i Kvinesdal mot flom og oppgradere torvområde

  Les mer