En grunneier fra Sveien like ved golfbanen i Kvinesdal har ytret ønske om å få kjøpt et areal på i underkant av 5000 kvadratmeter av fylkeskommunen. Det dreier seg om en veistrekning på rundt 170 meter som går gjennom eiendommen hans og som i sin tid var en del av gamle E39. Etter omleggingen av gamle E39 ble den beskrevne parsellen liggende ubrukt, og har de senere årene i hovedsak tjent til private vegformål. I området blir det dumpet en del søppel. Dette ønsker nå grunneieren å rydde opp i og sette opp stengsel for å hindre ytterligere dumping av avfall i området. Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø besluttet i går at veistubben omklassifiseres til privat vei. Det er enighet om at fylkeskommunen får 5000 kroner for arealet.

Verken Kvinesdal kommune eller Kvinesdal kommune har merknader til omklassifiseringen. Alle kostnadene og arbeidet knyttet til veien og til drift og vedlikehold av veien har grunneier sagt seg enig i at påfaller ham.

av Torkelsen, Jan H., publisert 29. mars 2012 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Holdeplass Ved UiA
  av jto, 17.06.19

  Mye positivt i årsrapporten for 2018 fra Areal- og transportplansamarbeidet i Kristiansandsregionen

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 14.06.19

  Det søkes om belønningsavtale for de fire årene, 2020-2023, med en ramme på 500 millioner kroner

  Les mer
 • Mandalskrysset
  av jto, 13.06.19

  Det bør åpnes for et bevertningssted i det nye Mandalskrysset på ny E39

  Les mer