I forslaget til ny nasjonal transportplan anbefaler transportetatene forpliktende avtaler mellom staten, fylkeskommuner og de enkelte bykommuner for å løfte frem gode løsninger for kollektivtrafikken i byområdene. KS har tatt til orde for et løft for kollektivtransporten som følge av vedtatte klimamål og sterk befolkningsvekst i byene. - Nå er det viktig at regjeringen følger opp. Da vil kommunesektoren ta sin del av ansvaret for å følge opp ambisjonene, sier styreleder i kommunesektorens organisasjon KS, Gunn Marit Helgesen.

- Vi er glade for at transportetatene står samlet bak forslaget om å løfte frem et bedre kollektivtilbud i byområdene. Det er viktig å understreke at fylkeskommunene og Oslo kommune ikke har mulighet til å klare de nødvendige investeringene med dagens inntekter, sier Helgesen.

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. mars 2012 | Skriv ut siden