Prosjektleder Tor Peersen vil holde foredrag om lyttevennprosjektet for fylkeseldreråd i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane.Det foreligger i dag en forspørsel fra Nasjonalbiblioteket om å presentere prosjektet på en  internordisk konferanse i mai.

En aktuell presentasjon om prosjektet kan lastes ned her:
Formål med prosjektet er å bygge bro mellom generasjonene, og herunder utvikle en modell for eldres aktive deltakelse i skolen, for å stimulere og motivere leseferdighet og leselyst hos barn i alderen 7 til 9 år i samarbeid med skolens pedagogiske personale.
En lyttevenn er en person som deltar i skolens arbeid med leseforståelse – ofte en pensjonist. Den skal lytte til elevenes lesing og forklare vanskelige ord og sammenhenger i teksten som elevene ikke forstår.
Lyttevennprosjektet har mottatt svært positive tilbakemeldinger fra lærere, rektorer og andre involverte.  Media har omtalt prosjektet i positive vendinger, og statsråd Kristin Halvorsen fra kunnskapsdepartementet har gitt prosjektet honnør.
Prosjektet er også helt i tråd med regionplanens (Regionplan Agder 2020) intensjoner og målsettinger om samhandling og deltakelse, utnyttelse av ubrukt kompetanse, samt bedring av barns lesekunnskaper.
Lyttevennprosjektet er under stadig utvikling fordi flere kommuner og skoler har funnet ut at dette er viktig ettersom erfaring tilsier at barn blir flinkere til å lese og at eldre opplever deltakelse som lyttevenn som svært givende.
Det planlegges årlig å holde seminar med Universitetet i Agder for å se på effekten av prosjektet.
Det er fylkeseldrerådet i Vest-Agder som har vært initiativtaker og drivkraft i prosjektet.
Nå overtar kommunenes eldreråd og lokale samarbeidspartnere oppgaven.
Pr. februar 2012 er 12 av 15 kommuner i Vest-Agder i gang med prosjektet. 

av Erichsen, Marion, publisert 13. mars 2012 | Skriv ut siden