5. mars kom Lukas Wedemeyer (25) fra Trainee Sør og ny studentpraktikant Anja Haug Tronrud (25) til Sørlandets Europakontor i Brussel. Med totalt fire personer på kontoret er vi nå sterkere bemannet enn noen gang. Teamet ser optimistisk på det vi kan få til denne våren, bl.a vil det bli økt fokus på kommunikasjon og bruk av sosiale medier, skriver Brusselkontoret på sin hjemmeside.

Brusselkontorets nye trainee Lukas Wedemeyer er opprinnelig fra Hamburg i Tyskland. Han kom til Oslo som E.ON Ruhrgas stipendiat i august 2010.

Lukas har en mastergrad i statsvitenskap fra Universitetet i Berlin. Hovedoppgaven om «gjensidig påvirkning av valgdeltagelse og partisystemer» skrev han ved Universitetet i Oslo. I 2011 ble Lukas ansatt i Trainee Sør, der hans første plassering var ved Sørlandets Kompetansefond. Her fikk han god erfaring i analysearbeid omkring Kompetansefondets tildelinger.

De seks månedene Lukas skal arbeide for kontoret vil hans hovedfokus være på fornybar energi og transport. Lukas ser frem til arbeidet for kontoret og vil ta del i kontorets mange arbeidsoppgaver og prosjekter.

Anja Haug Tronrud begynte samtidig med Lukas som ny studentpraktikant. Anja kommer i tillegg til den vanlige avtalen mellom Europakontoret og UiAs masterprogram i Offentlig politikk og ledelse. Hun studerer siste året på en master i Samfunnskommunikasjon ved Universitetet i Agder. En del av masteren innebærer et praksisopphold, og i den anledning får hun mulighet til å supplere kontoret med ny fagkunnskap.

Under praksisoppholdet i Brussel skal Anja bruke kommunikasjonskunnskapene sine til å forbedre brukerverdien til både hjemmesiden og nyhetsbrevet. Dessuten vil Anja ta i bruk nye kommunikasjonskanaler, blant annet sosiale medier for å synliggjøre Sørlandets Europakontors arbeid. I tillegg til dette skal hun arbeide med kartlegging av kulturprosjekter for samarbeid med nye aktører.

Sammen med dagligleder ved Brusselkontoret Bodil Agasøster og studentpraktikant Sølve Leiros Kristensen, skal Anja Tronrud og Lukas Wedemeyer i de kommende månededene representere Agder i EU. De skal også jakte etter relevante samarbeidspartnere som kan være relevante for Sørlandet og støtte sørlandske aktører i søknadsprosesser.


av Cheryl Macdonald, publisert 19. mars 2012 | Skriv ut siden