Miljøverndepartementet har nå oppnevnt representanter til verneområdestyre for Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane landskapsvernområde, Dyraheio landskapsvernområde. Frafjordheiane landskapsvernområde, Holmavassåno biotopvernområde, Kvanndalen landskapsvernområde, Lusaheia landskapsvernområde, Steinsbuskardet-Hisdal biotopvernområde, Vormedalsheia landskapsvernområde i Vest-Agder, Aust-Agder og Rogaland fylker. Som Vest-Agder fylkeskommunes representant har departementet oppnevnt fylkestingsrepresentant Oddlaug Tjomsland (KrF), med fylkestingsrepresentant Sigmund Oksefjell (SP) som personlig vararepresentant. Styret velger, i første møte, sin leder og nestleder.

av Torkelsen, Jan H., publisert 26. mars 2012 | Skriv ut siden