Vest-Agder fylkeskommunes netto driftsresultat for 2011 utgjorde 6,1 prosent, mens gjennomsnittet av landets fylkeskommuner ligger på 5,5 prosent. Det regnskapsmessige resultatet ble på 76,2 millioner kroner. Dette opplyser fylkesrådmann Tine Sundtoft i fylkeskommunens årsberetning, som sammen med årsregnskap, nå er til behandling i fylkeskommunens politiske organer. I årsberetningen, som gir en god dokumentasjon på fylkeskommunens omfattende virksomhet, peker hun på at de fem hovedsatsingsområdene i regionplan Agder 2020 er blitt lagt til grunn for fylkeskommunens virksomhet i 2011. -Vest-Agder fylkeskommune holder fokus på målene klima, det gode livet, utdanning, kommunikasjon og kultur gjennom vår ordinære drift og i ekstra prosjektinnsats, skriver Sundtoft.

av Torkelsen, Jan H., publisert 29. mars 2012 | Skriv ut siden