Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø var onsdag på besøk i Farsund og møtte kommunens administrative og politiske ledelse. Hovedfokuset ble lagt på å få løst den utfordringen kommunen har med å få til en løsning for gjennomgangstrafikken gjennom et sentrum med trange gateløp. Næringsvirksomhet og industri rundt kommunesenteret og på Lista medfører betydelige trafikale problemer som må løses. I flere år har det vært arbeidet med alternative planløsninger for å få bygget en ny fylkesveitrase fra en rundkjøring ved broen knyttet mot veien mot Lyngdal og til en annen rundkjøring hvor det går veiforbindelser videre mot Vanse og mot Lista. -Saken er grundig utredet. Nå må vi få en løsning, sa rådmann August Salvesen.

Siden 2004 har det vært arbeidet med å få til en detaljreguleringplan for strekningen på fylkesvei 43 med gatenavn Listervegen og Brogata. I løpet av disse årene er det, i følge kommunalsjef for teknisk drift i Farsund Just Quale, medgått rundt 4,2 millioner kroner til planleggingsarbeidet.
 

-Hvorfor trøtter vi dere med dette? Poenget er at dette er en gammel historie. Det er utredet i det vide og det brede. Det har kostet mange penger. Det er ikke slik at vi får en vei uten problemer. En kan ikke endre på Listerpakken. En må få til noe som fungerer. Vi må ta en beslutning - nemlig å bygge vei, sa rådmann Salvesen før hovedutvalgets medlemmer og sentrale personer fra fylkeskommunens og vegvesenets ledelse ble med på en befaring i det aktuelle området.

Etter at hovedutvalget deretter hadde gjennomført et ordinært møte på Nordberg Fort på Lista ble det avholdt et møte mellom representanter fra hovedutvalget og fra Farsund kommune. Etter møtet var det enighet om å forhandle videre for å komme frem til en akseptabel løsning.

SAM-utvalget på befaring på f43
SAM-utvalget på befaring på fylkesvei 43

av Torkelsen, Jan H., publisert 29. mars 2012 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Nikkelverket Mobilitet
  av elma11, 10.11.19

  Arbeidsplasser i Kristiansandsregionen kan søke om å bli med i et prosjekt om grønne reisevaner

  Les mer
 • Gartnerløkka
  av jto, 08.11.19

  Areal- og transportplanutvalget ber departement og bystyre sikre fremdriften i Gartnerløkkeprosjektet

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 08.11.19

  Kristiansandsregionen vil søke om 540 belønningsmillioner for årene 2020 til 2023

  Les mer