Fylkesrådmannen har gitt undersøkelsesgruppen for ulykken i Kenya 12. februar utsatt frist for ferdigstillelse av rapporten sin, det forteller leder av undersøkelsesgruppen, Yngve Årøy.  Undersøkelsesgruppen ble nedsatt av fylkesrådmannen 27. februar med mandat om å kartlegge hendelsesforløpet i forbindelse med den tragiske trafikkulykken i Kenya 12. februar der en elev fra Kvadraturen skolesenter omkom. Arbeidet har vist seg mer omfattende enn først antatt og gruppen har bedt om lenger tid til å ferdigstille rapporten. Fylkesrådmannen vektlegger behovet for å få alle fakta på bordet og har gitt ny frist til 16. april for offentliggjøring av rapporten.

I vedtaket inngår to områder i Froland kommune i Aust-Agder, hvor verneverdiene i stor grad er knyttet til den omfattende skogbrannen i juni 2008. - Dette vernevedtaket sikrer områder med viktige naturverdier. Blant annet sikrer vi nå, allerede ett år etter den dramatiske skogbrannen i Froland, skogområder som er tilbudt for frivillig vern og som er levested for truede arter som er avhengige av skogbrann, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim.

De to naturreservatene i Froland kommune omfatter i alt ca. 10 kvadratkilometer, hvorav det aller meste er skog som brant i juni 2008. Flere planter, sopp og insekter er avhengige av
skogbrann, og brente skogområder er derfor nødvendig for å sikre naturmangfoldet i skog.

av admin, publisert 13. mars 2012 | Skriv ut siden