På sakslisten til onsdagens møte var det lagt opp til at fylkeskommunens hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø skulle ha avgitt uttalelse til en reguleringsplan for del av Hunsøya – "Otraparken". Planområdet, som ligger like syd for Vennesla sentrum, omfatter nordre og østre del av Hunsøya samt et areal i elven. Planområdet har et areal på cirka 200 dekar hvorav rundt 110 dekar ligger på Hunsøya. Hovedutvalget besluttet, etter å ha fått en omfattende orientering om planen, å utsette behandlingen av saken til neste møte som holdes 2. mai. Det vil i den forbindelse bli gjennomført en befaring og det legges også opp til et drøftingsmøte med kommunen.

Reguleringsplanen legger opp til etablering av boligbebyggelse, forretning, industri samt ulike sentrumsformål som blant annet svømmehall, hotell. Det legges opp til en høy utnyttelse av arealene. Det er også lagt opp til 34.000 kvadratmeter parkering under terreng.

av Torkelsen, Jan H., publisert 29. mars 2012 | Skriv ut siden

Siste fra Plan og miljø

 • Havkraft
  av jto, 05.11.19

  Positiv høringsuttalelse om åpning for fornybar energi til havs

  Les mer
 • Vennesla Attraksjonsutvikling Illustrasjon
  av jto, 10.10.19

  Støtte til attraksjonsutviklings-prosjekt i Vennesla

  Les mer
 • Norges Lover Stilistisk Forsidebilde
  av jto, 27.09.19

  Positiv høringsuttalelse til at antall rovviltnemder blir justert

  Les mer