Tirsdag 22. og onsdag 23. mai arrangeres Den nasjonale veikonferansen 2012 i Kristiansand. Konferansen vil rette et internasjonalt og regionalt fokus på nasjonal veipolitikk. Hvor lønnsomt er det egentlig for samfunnet å investere i bedre veier? Og er dagens nytte/kostnadsanalyser et godt nok verktøy for å ta de riktige beslutningene? Det vil være deltagere fra fylkeskommuner, Storting og regjering, Vegdirektoratet, FN, forskere og ekspertise fra Norge utlandet. Det velrenommerte internasjonale konsulentselskapet Cambridge Systematics vil presentere en rykende fersk analyse av samfunnsnytten av investering i veier gitt ulike scenarioer for langsiktig utvikling av hovedveinettet. Planlegging, strategiske veivalg, teknologiske løsninger og regional utvikling belyses disse dagene som rundes av med en debatt om Nasjonal transportplan.

Konferansen vil også belyse hvilken betydning bedre veier har for konkurranseevnen til norsk næringsliv, og hvordan bedre veier er med på å skape attraktive og levedyktige regioner. Hvis vi ikke ønsker at alle nordmenn skal flytte til de store byene, hva må til for at hele landet vårt skal være spennende og godt å leve i?

Arrangører av årets konferanse er Opplysningsrådet for Veitrafikken i samarbeid med NHO Agder, Aust-Agder Fylkeskommune og Vest-Agder Fylkeskommune. Teknisk arrangør er Govertsen Film, med bistand fra Progress AS. Konferansen er åpen for internasjonalt publikum med spontanoversettelse til engelsk begge dager.

Se www.veikonferansen.no for påmelding og fullt program.

Veikonferanse banner

av Torkelsen, Jan H., publisert 23. mars 2012 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Nikkelverket Mobilitet
  av elma11, 10.11.19

  Arbeidsplasser i Kristiansandsregionen kan søke om å bli med i et prosjekt om grønne reisevaner

  Les mer
 • Gartnerløkka
  av jto, 08.11.19

  Areal- og transportplanutvalget ber departement og bystyre sikre fremdriften i Gartnerløkkeprosjektet

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 08.11.19

  Kristiansandsregionen vil søke om 540 belønningsmillioner for årene 2020 til 2023

  Les mer