Tirsdag 27. mars møtte et halvt hundre interesserte mennesker i Kollemo grendehus for å markere starten på et toårig prosjekt som er godt forankret både i næringen og i ledelsen i Hægebostad kommune. Målet med prosjektet er å tilby bønder som vurderer å investere i landbruket gode rådgivere og å få i gang gode planleggingsprosesser. Prosjektet i Hægebostad er et ektefødt barn av Landbruksprosjektet i Kvinesdal. En avtale mellom Hægebostad og Kvinesdal kommuner har gjort det mulig å bruke erfaringer og prosjektleder Arild Grødum fra Kvinesdalsprosjektet også i Hægebostad. Kommunestyret i Hægebostad bevilget 400 000 kroner til prosjektet.

I Kvinesdal har prosjektet ført til ny optimisme i landbruket og investeringer på rundt 50 millioner kroner. Denne optimismen ser ut til å ha smittet til Hægebostad der både unge og eldre møtte for å bli med i prosjektet.
Landbruksnæringen i Hægebostad representerer omkring 70 årsverk og har ansvar for nesten 100 prosent av arealet i kommunen. Landbruksprosjektet i Kvinesdal er finansiert av Fylkesmannen i Vest-Agder, Vest-Agder fylkeskommune og Kvinesdal kommune.
Les mer om oppstartsmøtet og prosjektet på Hægebostad kommunes nettside

av Torkelsen, Jan H., publisert 29. mars 2012 | Skriv ut siden