Sørlandet opplever sterk vekst, og Kristiansandsregionen er en av de raskest voksende regionene i landet. Befolkningsveksten vil skape trafikkaos dersom det ikke møtes med kraftig forbedring av kollektivtilbudet og utbygging av vei, slik at bussene kommer frem. Også av hensyn til miljøet bør det satses mer på kollektivtrafikk. Skaff deg kunnskap om kollektivtrafikkens betydning og utfordringer på Kollektivkonferansen 2012 på Kilden i Kristiansand torsdag 19. april.

Konferansen starter klokken 10.00 og åpnes av Bjørgulf Sverdrup Lund, fylkesordfører Aust-Agder fylkeskommune. Deretter gir Alberte Ruud fra Urbanet svaret på hvorfor kollektivtrafikk er viktig. Så vil Siv E. Wiken, administrerende direktør i Agder Kollektivtrafikk AS redegjøre for utfordringene for kollektivtrafikken sett fra Agder Kollektivtrafikk AS. Deretter er " Samarbeid på tvers av fylkesgrensen" tema for seksjonsleder Hilde Bergesen fra Aust-Agder fylkeskommune. Leder i Naturvernforbundet Kristiansand Marte Rostvåg Ulltveit-Moe, vil så besvare spørsmålet: Hvordan få flere til å ta buss? Sekvensen før lunsj avsluttes med en oppsummering, spørsmål ogBusser i Tollbodgaten kommentarer.

Daglig leder i Red Rock AS Christoffer Jørgensvåg vil etter lunsj innlede og orientere om "Bussbilletten på mobiltelefon". Han følges av prosjektleder Solveig Hovda fra Statens vegvesen Region sør som redegjør for hva NTP- forslaget sier om kollektivtrafikk. "Samferdselspakke 2 og kollektivsatsing i Kristiansandsregionen " står så på dagsorden og presenteres av Finn Åsmund Hobbesland, leder av By- og samfunnsenheten Kristiansandsand kommune. Så følger Torbjørn Finstad, leder av Kollektivgruppa i Miljøpakken som vil orientere om hvorfor en lykkes i Trondheim? Innleggene avsluttes med at Terje Sundfjord fra NHO Transport retter oppmerksomheten på morgendagens kollektivtrafikk: Konferansen avsluttes med paneldebatt og samtale.

Arrangementet er et samarbeid mellom Vest-Agder fylkeskommune, Aust-Agder fylkeskommune og Areal- og transportsamarbeidet i Kristiansandsregionen. Teknisk arrangør er KS Agder.

Påmelding: http://ks.event123.no/AgderKollektivkonferansen2012/hjem.cfm


av Torkelsen, Jan H., publisert 29. mars 2012 | Skriv ut siden