Reinertsen ønsker i boken å skape et møtested mellom humoren og alvoret, mellom munterheten og ettertanken. Et hovedmål er å få frem de mulighetene som ligger i den vennlige humoren, den som bygger på – og bidrar til – den gode relasjonen mellom sender og mottaker. Det er i tillegg et mål med boken å få frem humorens bakside. Når humoren rammer den det spøkes med på en ufølsom måte og dermed mer får funksjonen som våpen enn som verktøy. Og ikke minst har boken som hensikt å peke på den hjelpen humoren kan gi når livet blir "bratt".
Humor på alvor

av Torkelsen, Jan H., publisert 29. mars 2012 | Skriv ut siden