Han pekte på at det tidligere i vinter var mye ledig kapasitet i tunnelbyggermarkedet. Dette er nå endret og det er nå mye større aktivitet. Aktuelle firmaer har mange mulige entrepriser å regne på og det gir seg utslag i prisnivået.

-Vi i Statens vegvesen er rigget for å gå i gang med prosjektet. Derfor er det kjedlig at anbudssummene er så høye, sa Egeland.

-Vi trenger noe tid på å gå gjennom anbudene. Vi har satt oss en frist frem til 20. mai. Da vil vi kunne gi en mer utfyllende redegjørelse. Vi vil ventelig også kunne presentere våre anbefalinger for fylkeskommunen.

Fylkesordfører Terje Damman legger opp til at fylkesutvalget vil få saken til drøfting på sitt første møte 8. mai.


av Torkelsen, Jan H., publisert 4. mai 2012 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Nikkelverket Mobilitet
  av elma11, 10.11.19

  Arbeidsplasser i Kristiansandsregionen kan søke om å bli med i et prosjekt om grønne reisevaner

  Les mer
 • Gartnerløkka
  av jto, 08.11.19

  Areal- og transportplanutvalget ber departement og bystyre sikre fremdriften i Gartnerløkkeprosjektet

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 08.11.19

  Kristiansandsregionen vil søke om 540 belønningsmillioner for årene 2020 til 2023

  Les mer