• Interpellasjon fra Demokratene om drivstofftilbudet i Kristiansand Havn
  av Torkelsen, Jan H., 27.04.12

  Fylkesordføreren avventende til en eventuell justering av regelverk for nye TT-brukere over 67 år

  Fylkestingsrepresentant Vidar Kleppe fra Demokratene har sendt inn en interpellasjon til...

  Les mer
 • Viktig å ha fokus på seksuell trakassering i skolehverdagen
  av Torkelsen, Jan H., 26.04.12

  Fylkeskommunen vil ha fokus på lærlingeplasser for helsefagarbeidere på Sørlandet sykehus HF

  Fylkestingsrepresentant Sølvi Gjerdahl Thomassen (SV) har rettet en interpellasjon til...

  Les mer
 • Ikke aktuelt med privat helseforsikring for fylkeskommunens ansatte
  av Torkelsen, Jan H., 26.04.12

  Ikke aktuelt med privat helseforsikring for fylkeskommunens ansatte

  Fylkestingsrepresentant Steinar Bergstøl Andersen (Frp) hadde til fylkestingsmøtet onsdag innsendt...

  Les mer
 • Skråveien i Farsund gir mange gevinster
  av Torkelsen, Jan H., 24.04.12

  Justeringer i politikerrepresentasjonen i fylkeskommunen

  Fylkestinget foretok tirsdag et suppleringsvalg etter at Arbeiderpartiets Stein A Ytterdal trer ut...

  Les mer
 • av Torkelsen, Jan H., 18.04.12

  Nytt valadministrasjonssystem til valet i 2013

  Kommunal- og regionaldepartementet har utvikla det nye valadministrasjonssystemet EVA. Det blir...

  Les mer
 • Høyeste valgdeltakelse på 20 år i fylkestingsvalget i Vest-Agder
  av Torkelsen, Jan H., 18.04.12

  Lavere stemmerettsalder øker ungdommens politiske engasjement

  Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner har nå presentert en fersk rapport som viser...

  Les mer
 • Viktig å ha fokus på seksuell trakassering i skolehverdagen
  av admin, 13.04.12

  SV: - Kan fylkeskommunen få sykehusene til å ta inn flere lærlinger som helsefagarbeidere?

  Fylkestingsrepresentant Sølvi Gjerdahl Thomassen (SV) skriver i en interpellasjon til fylkesordfører...

  Les mer
 • Opplevelsesindustrien har et stort verdiskapingspotensiale
  av Torkelsen, Jan H., 13.04.12

  Fylkeskommunen valgte "ikke-fylkespolitiker" som lederkandidat til styret for Agder kollektivtrafikk AS

  Da fylkesutvalget tirsdag oppnevnte Vest-Agder fylkeskommunes styremedlemmer til nytt styre for...

  Les mer
 • Fylkeskommunen vil øke ungdommens politiske engasjement
  av Torkelsen, Jan H., 11.04.12

  Barn og unges medvirkningsmuligheter på regionalt nivå i Vest-Agder skal utredes

  Etter en avtale med fylkeskommunen har Vest-Agder barne- og ungdomsråd (VABUR) i rundt et år...

  Les mer

Nye fylkespolitikere inn i styrene for bompengeselskapene i Vest-Agder

Vest-Agder fylkeskommune har mottatt brev fra daglig leder i Kristiansand bompengeselskap AS, Lister bompengeselskap AS og Hidra bompengeselskap AS der det bes om at den enkelte aksjonær avklarer om...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01