Fylkestinget ga tirsdag tilsagn om åtte millioner kroner til delfinansiering av nybygg og renovering ved Stiftelsen Arkivet i Kristiansand. Midlene innarbeides i Vest-Agder fylkeskommunes økonomiplan for neste fireårsperiode fra 2016 til 2019. Det er gått 12 år siden bygget hvor stiftelsen holder til sist ble renovert. Siden har aktiviteten økt betraktelig og Arkivet har nå lokaler som ikke er tilpasset dagens aktivitetsnivå. Dette setter virksomheten i en situasjon hvor de har et prekært behov for både å renovere og utvide dagens bygg. På den måten vil stiftelsen sikre undervisningstilbudet, møte den økte etterspørselen, ivareta den lokale og regionale rollen, samt fortsette den positive utviklingen.

av Torkelsen, Jan H., publisert 26. april 2012 | Skriv ut siden

Alliansen vil bestå av kommuner og fylkeskommuner, men også av personer fra andre deler av samfunnslivet: næringsliv, frivillige organisasjoner og departementer. Alliansen vil ha noen faste medlemmer, men i en del sammenhenger vil det inviteres bredt til debatt og arbeidsøkter på særskilte tema. Rundt 35 personer vil delta i alliansen. Den skal ledes av administrerende direktør Sigrun Vågeng.

Arbeidet vil være en sammenhengende prosess, der noe skjer i samlinger og noe mellom samlinger i form av webbaserte, åpne prosesser.

Våre naboland har kommet lenger enn Norge når det gjelder innovasjon i kommunesektoren. Det er derfor naturlig med et nordisk samarbeid. KS ser derfor for seg at Innovasjonsalliansen har kontakt med referansepersoner fra Danmark og Sverige.

Siste fra Kultur

 • Bokbussen Med Å Markere Bokåret 20+19
  av Torvald Hellum, 27.12.18

  600.000 kroner til å markere Bokåret 2019 i Agder

  Les mer
 • Erik Alfred Tesaker
  av jto, 21.12.18

  Møtet med oppfinneren var tidenes beste arrangementsturne

  Les mer
 • Bibliotekbygg På Byremo
  av jto, 30.11.18

  Fylkeskommunen med å realisere nytt folkebibliotek på Byremo i Audnedal kommune

  Les mer