Konsesjonen innebærer også en utvidelse av Arendal transformatorstasjon i Froland kommune og en mindre ombygging av Kristiansand transformatorstasjon i Vennesla kommune.

- Spenningsoppgradering av eksisterende kraftledninger gir større overføringskapasitet uten at ny kraftledning må bygges, noe som gir minimale naturinngrep. Fremover vil oppgradering av eksisterende ledningsnett være viktig for en optimal utnyttelse av sentralnettet i hele Norge, sier olje- og energiminister Ola Borten Moe.


av Torkelsen, Jan H., publisert 16. april 2012 | Skriv ut siden