Antallet godkjente lærekontrakter skal øke med 20 prosent fra utgangen av 2011 og frem til 2015. Det er den forpliktende målsettingen når Kunnskapsdepartementet, sammen med alle arbeidsgiver– og arbeidstakerorganisasjonene, i går skrev under en egen samfunnskontrakt for å skaffe plass til flere lærlinger. Ved utgangen av 2011 var det registrert vel 15 000 godkjente kontrakter. Det betyr at rundt 3000 flere lærlinger enn i dag må være på plass innen 2015. I tillegg til Kunnskapsdepartementet har også Fornyings – og administrasjonsdepartementet LO, NHO, KS, YS, Unio, Virke, Spekter og Maskinentreprenørenes forbund skrevet under avtalen.

Alle partene bak samfunnskontrakten lover å samarbeide tett og vil ha årlige gjennomganger for å sikre at antallet lærekontrakter utvikler seg i tråd med målene. Dette innebærer systematisk erfaringsutveksling, vurderinger av hvilke tiltak som virker best, og igangsetting av nye tiltak når det er nødvendig.

Partene er også enige om å etablere et eget Norges-kart der utviklingen i antallet læreplasser både kan måles i samtlige fylker og kommuner og brytes ned på ulike virksomhetsområder. Dette er samme virkemiddel som tidligere ble brukt for å måle og følge opp utviklingen mot full barnehagedekning i alle kommuner.

Kunnskapsminister Kristin Halvorsen viser til at Norge om 15-20 år trenger langt flere fagarbeidere enn de vi utdanner i dag: - Uten flere dyktige fagarbeidere stanser Norge. Vi må derfor styrke fag – og yrkesopplæringen på mange måter, men flere lærekontrakter ute på bedrifter rundt i hele landet er et helt avgjørende virkemiddel. Dette må skje både på private bedrifter og i stat og kommune. Derfor er samfunnskontrakten som partene i dag har skrevet under i dag så viktig.

av Torkelsen, Jan H., publisert 16. april 2012 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Søgne Videregående Skole
  av jto, 15.11.19

  Søgne videregående skole inviterer til informasjonsmøte 20. november

  Les mer
 • Ungt Entreprenørskap Logo
  av jto, 06.11.19

  Ny langsiktig avtale mellom fylkeskommunen og Ungt entreprenørskap Agder

  Les mer
 • Lyngdal Vgs Åpningsarrangement 2019
  av jto, 29.10.19

  Flott opprustet skolebygg åpnet i Lyngdal

  Les mer