Årsberetningene fra de danske regionene viser at budsjettene ble holdt i 2011. Samlet for de fem regionene viser regnskapene et overskudd på rundt to prosent i forhold til budsjettert utgiftsnivå. Regionene i Danmark har sykehusdrift som hovedoppgave. Årsberetningene viser at antall behandlinger i "sundhetsvesenet" i fjor steg med fire prosent. Dermed leverte regionene over en prosent mer i sykehusdrift enn det de hadde avtalt med de danske sentrale myndighetene.

- Det lave forbrug i 2011 viser, at regionerne har styret og skabt balance i økonomien. Samtidig har der været fokus på kvalitet, flere behandlinger og øget produktivitet. Det er stærkt gået, siger Bent Hansen, formann for Danske Regioner.

av Torkelsen, Jan H., publisert 13. april 2012 | Skriv ut siden