I uttalelsen skrives det videre at alle medmennesker må ha krav på en likebehandling der hverken alder eller bosted skal være avgjørende for om en, etter reglementet, gjennom sin funksjonsevne har rett på å få innvilget TT-kort.

Eldrerådene ber derfor om at det foretas en ny gjennomgang av reglementet som inkluderer en behandling i alle eldrerådene i Vest-Agder fylke.

Uttalelsen er også sendt i kopi til blant annet fylkesrådmann Tine Sundtoft og samferdselssjef Vidar Ose.

av Torkelsen, Jan H., publisert 16. april 2012 | Skriv ut siden