Konferansen Framtidsbygda er blitt en årviss tradisjon. I år arrangeres konferansen 10. mai på Byremo videregående skole. Tema i år er: kompetanse og lokal næringsutvikling. Møteleder professor Dag Ingvar Jacobsen fra UiA skal lede deltakerne gjennom et rikholdig program hvor en tar både et overordnet fokus på kompetanse og ser på kompetansebehovene fra kommunale ståsteder og fra næringslivets side. Konferansen vil også bli krydret med kunstneriske innslag. Det er de to fylkeskommunene, sammen med de to fylkesmennene på Agder, som er arrangører av konferansen.

Konferansedeltakelse er gratis. Arrangementet starter klokken 10.00 og avsluttes klokken 15.00. Det serveres lunsj. Påmelding må være gjort innen 2. mai til Fylkesmannen I Vest-Agder – www.fylkesmannen.no/va - Du finner frem via aktivitetskalenderen i høyre spalte på nettsiden.

av Torkelsen, Jan H., publisert 23. april 2012 | Skriv ut siden