Fylkestinget har besluttet  at Vest-Agder fylkeskommune skal gi Fullriggeren Sørlandet en bankgaranti på inntil 7,5 millioner kroner for utføring av vedlikehold for klassing av skipet. Vest-Agder fylkeskommune er, sammen med blant annet Kristiansand kommune, medstifter av Stiftelsen fullriggeren Sørlandet. Stiftelsen mottar offentlige tilskudd fra Kristiansand kommune, Vest-Agder fylkeskommune og Kulturdepartementet. Fylkeskommunen har siden 2005 bidratt med vel 4,2 millioner kroner i driftstilskudd og to millioner kroner til rehabilitering av fullriggeren.

For å opprettholde seilingstillatelsen må Fullriggeren Sørlandet være godkjent i henhold til etVeritas klassekrav. Det er gjennomført omfattende undersøkelser av skipet og funnet betydelige korrosjonsskader i skrog samt betydelig slitasje på deler av det tekniske og maskinelle utstyr, samt banjer, pentry og bysse. Å få en garanti for lån er avgjørende for å kunne gjennomføre de planlagte utbedringene.

Det er anslått at et anbud på nødvendig vedlikehold bør ligge på maksimalt 37 millioner kroner. Da er det tatt høyde for ikke kjente feil.

av Torkelsen, Jan H., publisert 26. april 2012 | Skriv ut siden

Error loading MacroEngine script (file: ~/macroscripts/heltblank/content/right.cshtml)