Naturvernforbundet i Kristiansand mottar støtte fra fylkeskommunen til en togkonferanse denne måneden. Tidligere har også Jernbaneforun Sør, hvor fylkeskommunen er en av fem partnere, gitt økonomisk støtte til arrangementet.  Togkonferansen foregår mandag 23. april fra klokken 10.00 til 15.00 på Scandic Hotell i Kristiansand, et steinkast fra togstasjonen.  Togkonferansen er gratis og inkluderer lunsj. Utgangspunktet for konferansen er utredninger om høyhastighetstog  som viser spennende muligheter for et fremtidsrettet transportsystem langs Sørlandskysten.

Prosjektleder Tom Stillesby fra Jernbaneverkets høyhastighetsutredning vil presentere muligheter for lyntog på Sørlandet. Andre innledere trekker fram nye perspektiver for dagens bane og muligheter for lokaltog.
Program:
Kl 10.00 Velkommen ved varaordfører i Kristiansand Jørgen Kristiansen (KrF)
-Modernisert jernbane som katalysator for næringsutvikling i vår region v/ Nikolai Boye, regiondirektør NHO Telemark
-Jernbane som bidragsyter til framtidas miljøutfordringer v/ Lars Haltbrekken, Naturvernforbundet
-Lokaltog-suksess i Stavangerregionen v/ Eirin Sund, stortingsrepresentant og miljøpolitisk talskvinne for Arbeiderpartiet.
Kl 12.00 Lunsj
Kl 12.45- Muligheter for lyntog på Sørlandet v/Tom Stillesby, Jernbaneverket
- Framtidens transportutfordringer på Sørlandet v/ Arne Fosen, direktør for strategi og forretningsutvikling i NSB
- Hvordan får vi et framtidsretta togtilbud Oslo-Kristiansand-Stavanger?
Politisk debatt med blant annet stortingsrepresentant Peter Gitmark (H), ordfører i Grimstad Hans Antonsen (V), stortingsrepresentant Hallgeir Langeland (SV) og Mette Gundersen (AP)
Kl 15.00 Avslutning
Påmeldingsskjema finner du her: www.naturvernforbundet.no/togkonferanse

Jernbanestasjonen i Kristiansand

av Torkelsen, Jan H., publisert 16. april 2012 | Skriv ut siden