Fylkestingsrepresentant Sølvi Gjerdahl Thomassen (SV) har rettet en interpellasjon til fylkesordfører Terje Damman hvor hun ber om en redegjørelse om hvilke tiltak fylkeskommunen har satt i gang eller tenkt å sette i gang for å få Sørlandet Sykehus HF til å ta inn flere lærlinger som helsefagarbeidere. Fylkesordføreren ga i sitt svar i fylkestinget onsdag uttrykk for at en fra fylkeskommunen vil ha fokus på utfordringen og ha dialog med helseforetaket. Han vil i tillegg ta initiativ for at de utdanningsfaglige fylkespolitiske organene oppdateres om den videre utviklingen.

I april 2011 var helsefagarbeiderfaget og sykehuset som læreplass tema på et møte i yrkesopplæringsnemnda på Sørlandet sykehus Kristiansand. Det ble klart formidlet en forventning om at sykehuset åpner opp for inntak av lærlinger i helsearbeiderfaget i et større omfang enn fram til da.

Senere våren 2011 tok sykehusledelsen initiativ til et møte hvor målet var å drøfte ulike organisasjonsmodeller rundt inntak av lærlinger Sykehuset ville etter dette møtet jobbe videre med saken sammen med det nasjonale Prosjekt helsefagarbeider og andre aktører. De ville ha dialog med kommunene og aktuelle opplæringskontor på Agder. Som en oppfølging av dette og for å få status i saken vil fylkesutdanningssjef Arly Hauge i løpet av denne måneden ta kontakt med Prosjekt helsefagarbeider og sykehuset. Ut fra det som fremkommer der vil man så vurdere veien videre.

-Jeg er enig med interpellanten i at det kan se ut som om det er behov for å løfte fokus på denne saken ytterligere frem igjen og er glad for det initiativet vår administrasjon her igjen tar, sa fylkesordføreren. Han opplyste at det 8. april på nasjonalt nivå ble signert Samfunnskontrakt for fag- og yrkesopplæringen mellom Kunnskapsdepartementet, KS og arbeidslivets parter. -Denne kontrakten vil også gi føringer for blant annet også helseforetakenes rolle i rekrutteringen til helsearbeiderfaget. Selv om denne kontrakten omfatter den samlede fag- og yrkesopplæringen vil signeringen av denne også gi et trykk på ansvaret i forhold til helsefagarbeiderutdanningen, sa Damman.

Han opplyste at han vil be fylkesutdanningssjefen jevnlig i en periode fremover holde både yrkesopplæringsnemnda og hovedutvalg for kultur og utdanning oppdatert på fremdrift i opprettelsen av læreplasser innen helsearbeiderfaget i helseforetaket.

av Torkelsen, Jan H., publisert 26. april 2012 | Skriv ut siden

Siste fra Politikk

 • HU Utdanning Og Kompetanse 2019
  av jto, 12.11.19

  Forberedelsen til fire år med politisk virksomhet i gang

  Les mer
 • Bli Med På UFT
  av jto, 08.11.19

  Er du mellom 15-19 år? Bli med Ungdommens fylkesting

  Les mer
 • FT-web -22.10.19
  av jto, 16.10.19

  Følg fylkestingets møte 22. oktober direkte på web-TV

  Les mer