Det tekniske beregningsutvalget for kommunal og fylkeskommunal økonomi er et partssammensatt utvalg for rapportering, statistisk utarbeiding og faglig vurdering av data som omhandler økonomien i kommunene og fylkeskommunene. Utvalget består av 13 medlemmer og ni utvalgssekretærer. For perioden 2012 til 2014 vil utvalget være ledet professor Lars Erik Borg fra NTNU. Vest-Agder fylkeskommunes økonomisjef Lise Solgaard (bildet) er blant medlemmene.

Utvalget gir årlig ut to rapporter, en på høsten og en på våren. I rapportene blir utviklingen i utvalgte finansielle indikatorer gjennomgått; aktivitetsendring, inntektsutvikling, driftsresultat, kommunal deflator, netto gjeld og nettofinansinvesteringer mm. Utviklingen i tjenesteyting bli rapportert ved dekningsgrader og årsverksinnsats.
I tillegg leverer utvalget årlig tre notater til drøfting i konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS:
- om den økonomiske situasjonen i kommunesektoren
- om demografikostnadene kommende år
- om utvikling i tjenesteytingen
Utvalget arrangerer også hver høst et åpent seminar hvor aktuelle tema som berører kommunesektoren blir tatt opp. Seminaret er gratis.
Les mer om Det tekniske beregningsutvalget for kommunal og fylkeskomunal økonomi (TBU) på nett

av Torkelsen, Jan H., publisert 18. april 2012 | Skriv ut siden