Stiftelsen Arkivet har hele tiden jobbet for at finansiering av prosjektet fullt og helt skal skje ved statlige midler. Stiftelsen har søkt Kunnskapsdepartementet om fullfinansiering av prosjektet som har en total kostnadsramme på 80 millioner kroner. Tilbakemeldingen har vært at for å komme i betraktning for statlig finansiering av prosjektet forutsettes det en lokal/regional medfinansiering på rundt 20 prosent av totalkostnad. Denne kostnaden på 16 millioner kroner søker Stiftelsen Arkivet nå fylkeskommunen om å bidra til.


av Torkelsen, Jan H., publisert 11. april 2012 | Skriv ut siden