Torsdag i forrige uke ble prosessen med å slå sammen de faglige forumene for kommunikasjonssmedarbeidere og -sjefer i kommunene (KIK) og fylkeskommunene (FIK) fullført. Nærmere ett hundre deltakere fra hele landet var til stede i KLP-bygget i Oslo på en felles vårsamling da den historiske begivenheten fant sted. Den nye foreningen heter Kommunik. Alle de 19 fylkeskommunene var med i FIK, og rundt 170 kommuner var med i KIK. Disse blir med over i Kommunik.

Den nye foreningen Kommunik skal være et faglig forum for informasjons- og kommunikasjonsarbeid i kommuner og fylkeskommuner. Foreningens medlemmer møtes til seminarer og samlinger hvor ulike temaer tas opp.

På vårsamlingen i år var det faglige programmet viet kriseinformasjon med blant annet foredrag av statssekretær Hans Kristian Amundsen ved Statsministerens kontor som redegjorde for statsministerens håndtering av kommunikasjonen i forbindelse med 22. juli saken. Ansvarlig redaktør i VG tok for seg medienes håndtering av saken. Også talsmann for 22. juli-kommisjonen Claus Sonberg ga en tankevekkende innføring i ordenes og handlingenes betydning i krise og hvordan en bør forberede seg forut før en krise oppstår.

På det konstituerende årsmøtet i Kommunik ble det valgt nytt styre. Det består av:

Guro Hegna Svendsen (Buskerud), leder
Kirsti Retvedt (Ringerike)
Inger Johanne Moene (Møre og Romsdal)
Petter Ingeberg (Kristiansund)
Ragne B. Hvidsten (Kongsberg)


av Torkelsen, Jan H., publisert 13. april 2012 | Skriv ut siden