Fritt Valg, Senter for likestilling og sekretariatet for Regionplan Agder 2020 arrangerte i forrige uke en konferanse om likestilling. Politikere og ledere i offentlig og privat sektor deltok på konferansen. Det var mange spennende innlegg. Blant annet fikk deltakerne høre HR-direktør Nina Føreland fortelle om hvordan Sørlandets sykehus vil halvere ufrivillig deltid i løpet av en toårsperiode. Med på konferansen var også stortingsrepresentantene Kjell Ingolf Ropstad (Krf) og Kari Henriksen (Ap), som begge er medlemmer av arbeids- og sosialkomiteen. De hadde innlegg om arbeidslivets nødvendige likestillingstiltak.

Fylkesmann Ann-Kristin Olsen avsluttet likestillingskonferansen med sitt innlegg - Å snu på forestillinger – om likegjøring og likestilling. "Vi må risikere noen plutselige frigjørende tanker! Åpne opp for kontraster. Finne forbyggende fortellinger, vise forbilder, gjenta de gode historier, skape drømmer, formidlet av media - tilrettelagt av makta/politikere. Høy likestilling er høy verdiskaping. Valgfrihet og likestilling for Agder! ", sa Ann-Kristin Olsen.
Kilde: Fylkesmannen i Vest-Agder

av Torkelsen, Jan H., publisert 27. april 2012 | Skriv ut siden