Listerkonferansen 2012 på Farsund Resort i Bjørnevåg arrangeres 26. april. Årets konferanse retter fokus på miljøvennlig kraftutveksling og konseptet "Grønt batteri". En rekke anerkjente foredragsholdere fra inn- og utland vil innlede med ulike vinklinger på temaet. Blant foredragsholderne er fylkesordfører Terje Damman. Han vil belyse temaet: Region Sørvest som grønt batteri. Listerkonferansen arrangeres av Listerrådet, Lister Nyskaping og Farsund Næringsselskap med støtte fra blant annet Vest-Agder fylkeskommune.

Vil du vite mer eller melde deg på: Les hele programmet her.
Farsund Resort i kveldsstemning
Farsund Resort.

av Torkelsen, Jan H., publisert 13. april 2012 | Skriv ut siden