I henhold til det Stortinget har bestemt skal innkrevingen på E18 Inntjore i Grimstad fordeles mellom Inntjore og Kviksdalen. Takstene på Inntjore vil derfor reduseres fra 30 kroner til 15 kroner for lett bil og fra 60 kroner til 30 kroner for tyngre kjøretøy. Takstene i Kviksdalen blir som for Inntjore med 15 kroner for lett bil og 30 kroner for tyngre kjøretøy. Bomstasjonen på Østerholtheia i Gjerstad berøres ikke, takstene der vil fortsatt være 30 kroner for lett bil og 60 kroner for tyngre kjøretøy. Med lett bil menes kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3.500 kg og med tyngre kjøretøy menes kjøretøy med tillatt totalvekt fra og med 3.501 kg. Alle tre bomstasjonene er automatiserte, det vi si ubetjente. Det må betales i begge retninger, hele døgnet, alle dager.

Følgende kjøretøykategorier er fritatt fra avgift:
El-biler med drivstoffkode 5 i vognkortet, hydrogenbiler, uniformerte utrykningskjøretøy, sivile utrykningskjøretøy i tjeneste, kollektivtransport i konsesjonert rute og motorsykler.


av admin, publisert 24. april 2012 | Skriv ut siden