Stor museumsdag på Lista 25. juni

For en tid tilbake ble avholdt et møte mellom politisk og administrativ ledelse i Vest-Agder fylkeskommune og Mandal kommune. Temaet for møtet var oppfølging av en samarbeidsavtale for perioden 2009 til 2012 mellom kommunen og fylkeskommunen. Et viktig punkt i avtalen har vært samarbeid om å få bygd det regionale kulturhuset "Buen" som nå står ferdig etter planen. Innflytting pågår og biblioteket har nå åpnet i nye lokaler. På møtet var det enighet om at kommunen og fylkeskommunen i fellesskap vil gjøre et politisk fremstøt ovenfor kulturministeren angående statstilskudd til kulturhuset. Staten har ennå ikke ytet et slikt tilskudd. For å få finansiert bygget har kommunen og fylkeskommunen garantert for beløpet.

Da fylkesutvalget i forrige uke ble orientert om oppfølgingen av samarbeidsavtalen ble det opplyst at fylkesrådmannen tidligere har fått signaler fra Kulturdepartementet om at nye statstilskudd til kulturbygg i Vest-Agder sannsynligvis ikke vil bli vurdert før statstilskuddet til Kilden i Kristiansand er ferdig utbetalt i 2014.

Det ble videre opplyst at samarbeidet mellom fylkeskommunen og Mandal kommune er godt, noe som resulterer i et bedre tilbud til byens befolkning.


av Torkelsen, Jan H., publisert 16. april 2012 | Skriv ut siden