Bompengefinansiering krev etter dagens regelverk samtykke frå Stortinget, og etter dagens føresegner i veglova og gjeldande praksis skal endringar i det fastsette bompengeopplegget leggjast fram for Stortinget for ny handsaming.


I det nye lovforslaget er det lagt til grunn at Samferdselsdepartementet skal fastsetja dei tidsdifferensierte bomepengetakstane. Fastsetting av tidsdifferensierte bompengetakstar vil skje etter at fylkeskommunen og den aktuelle kommunen har gjort vedtak om at verkemidlet skal vera tilgjengeleg. Avgjerd om bruken av tidsdifferensierte bompengetakstar i den einskilde situasjonen er lagt til kommunen og fylkeskommunen.


For fleire opplsyningar – sjå:Prop. 81 L (2011-2012) Endringar i veglova og vegtrafikkloven
av Torkelsen, Jan H., publisert 10. april 2012 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Taxi Skilt
  av jto, 15.04.19

  Endringar i regelverket for drosjer

  Les mer
 • El -bil Lading Skilt
  av jto, 12.04.19

  Vil ha plan for flere ladestasjoner for elbusser i Kristiansandsområdet

  Les mer
 • Stortingsbygget - Utsnitt
  av jto, 09.04.19

  Forsinket saksbehandling i Stortinget medfører justering i bompengeinnkreving

  Les mer

Siste fra Politikk

 • Janne -Karin -Nesheim
  av jto, 16.04.19

  Fylkestingsrepresentant Janne Karin Nesheim fra Arbeiderpartiet har søkt om fritak

  Les mer
 • Harald -Fauskanger -Andersen
  av jto, 09.04.19

  Interpellasjon om Jernbaneforums Sørs fremtidige prioritereringer

  Les mer
 • Klimasterik Logo
  av jto, 08.04.19

  Interpellasjon om klimastreik og fravær

  Les mer