Bompengefinansiering krev etter dagens regelverk samtykke frå Stortinget, og etter dagens føresegner i veglova og gjeldande praksis skal endringar i det fastsette bompengeopplegget leggjast fram for Stortinget for ny handsaming.


I det nye lovforslaget er det lagt til grunn at Samferdselsdepartementet skal fastsetja dei tidsdifferensierte bomepengetakstane. Fastsetting av tidsdifferensierte bompengetakstar vil skje etter at fylkeskommunen og den aktuelle kommunen har gjort vedtak om at verkemidlet skal vera tilgjengeleg. Avgjerd om bruken av tidsdifferensierte bompengetakstar i den einskilde situasjonen er lagt til kommunen og fylkeskommunen.


For fleire opplsyningar – sjå:Prop. 81 L (2011-2012) Endringar i veglova og vegtrafikkloven
av Torkelsen, Jan H., publisert 10. april 2012 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Nikkelverket Mobilitet
  av elma11, 10.11.19

  Arbeidsplasser i Kristiansandsregionen kan søke om å bli med i et prosjekt om grønne reisevaner

  Les mer
 • Gartnerløkka
  av jto, 08.11.19

  Areal- og transportplanutvalget ber departement og bystyre sikre fremdriften i Gartnerløkkeprosjektet

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 08.11.19

  Kristiansandsregionen vil søke om 540 belønningsmillioner for årene 2020 til 2023

  Les mer

Siste fra Politikk

 • HU Utdanning Og Kompetanse 2019
  av jto, 12.11.19

  Forberedelsen til fire år med politisk virksomhet i gang

  Les mer
 • Bli Med På UFT
  av jto, 08.11.19

  Er du mellom 15-19 år? Bli med Ungdommens fylkesting

  Les mer
 • FT-web -22.10.19
  av jto, 16.10.19

  Følg fylkestingets møte 22. oktober direkte på web-TV

  Les mer