I dag kunne leder av undersøkelsesgruppen, Yngve Årøy overlevere rapporten etter dødsulykken i Kenya 12.februar i år. Samtidig ble rapporten offentliggjort. Det var fylkesrådmann Tine Sundtoft som ba undersøkelsesgruppen lage rapporten etter ulykken. – Hensikten er å klargjøre hendelsesforløpet og få frem anbefalinger om eventuelle endringer i planlegging og gjennomføring av reiser i skolenes regi, forklarer fylkesrådmann. Hun takket gruppen for en grundig rapport. – Det at de er så tydelige i sine anbefalinger gjør at rapporten vil bli nyttig for oss.
Trafikkulykken, der 18 år gamle Øystein Bronebakk, ble drept, skjedd om ettermiddagen 12. februar. Tre andre elever ble skadet og måtte frakte hjem i ambulansefly. Bilen de norske kjørte i, ble truffet av en lastebil bakfra. Delegasjonen, med elever og lærere fra Kvadraturen skolesenter, var på tur til Kisumu, Kenya i forbindelse med et alternativ energi-prosjekt, som skolen deltar i sammen med Elkem Solar, Arc-aid og Kisumu Polythecnic school.

-Vi har brukt nesten to måneder på å innhente informasjon, både skriftlig og muntlig, samt skrive rapport og anbefalingene våre. Vi har opplevd at alle involverte har vært villige til å snakke med oss. Vi har bedt om informasjon i fra kenyansk politi, men har ikke fått det, opplyser Yngve Årøy, som er er fylkesberedskapssjef hos Fylkesmannen i Vest-Agder.

-Det å få en bedre forståelse for hva som faktisk skjedde rett før, under og etter ulykken er også noe de involverte og pårørende har etterlyst. I rapporten så blir dette beskrevet ved hjelp av tekst, bilder og kart. De involverte har alle fått rapporten før den ble offentliggjort. Nå vil den være tilgjengelig for pressen, politikere og andre som ønsker å forbedre sitt arbeid rundt skoleturer, sier fylkesrådmannen.

Arly Hauge, fylkesutdanningssjef, er glad for anbefalingene som nå foreligger. – Vi skal se nøye på de presiseringene og forbedringer som fremkommer i rapporten. En del er ting vi allerede gjør, men som kan systematiseres bedre. Andre ting må vi jobbe for å få på plass. Undersøkelsesgruppen har gitt oss veldig tydelige tilbakemeldinger på hva vi må gjøre i fremtiden for å minimere farer ved skoleturer ytterligere. F. eks så anbefaler de at det utarbeides egne retningslinjer for krav til sikkerhet i forbindelse med elevreiser utenlands og at forhold knyttet til sikkerhet og transport gjennomgås med elever og foresatte før avreise.

Pressen viste stor interesse for rapporten og spurte bl.a om det vil komme reaksjoner overfor sjåføren og de andre lærerne. På dette svarte fylkesrådmannen at rapporten slår fast at det er utvist vurderingssvikt, men at reaksjoner overfor ansatte er å anse som personalsak som ikke blir diskutert med pressen.

kenyarapport
Undersøkelsesgruppen har bestått av :

Fylkesberedskapssjef Yngve Årøy (leder), Fylkesmannen i Vest-Agder Seniorrådgiver Rune Amundsen, Fylkesmannen i Vest-Agder Assisterende fylkesrådmann, Tore Berntsen, Vest-Agder fylkeskommune Rektor Knut Aasen, Vest-Agder fylkeskommune/Kvadraturen skolesenter Juridisk rådgiver Arthur Tveiten, Vest-Agder fylkeskommune/Personal- og organisasjonsenheten (sekretær)


av Macdonald, Cheryl, publisert 16. april 2012 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Søgne Videregående Skole
  av jto, 15.11.19

  Søgne videregående skole inviterer til informasjonsmøte 20. november

  Les mer
 • Ungt Entreprenørskap Logo
  av jto, 06.11.19

  Ny langsiktig avtale mellom fylkeskommunen og Ungt entreprenørskap Agder

  Les mer
 • Lyngdal Vgs Åpningsarrangement 2019
  av jto, 29.10.19

  Flott opprustet skolebygg åpnet i Lyngdal

  Les mer