Vest-Agder fylkeskommune samarbeider med og gir årlig tilskudd til Stiftelsen Lindesnes Fyrmuseum. Dette skal bidra til at museet opprettholdes og utvikles som en av landsdelens viktigste kulturaktører. Stiftelsen ble opprettet i 1992 for å ivareta Lindesnes Fyrstasjon som kulturminne. I 2000 ble Lindesnes fyr valgt av fylkestinget til Vest- Agders tusenårssted. 2009 var første driftsår, hvor Stiftelsen Lindesnes Fyrmuseum hadde formell status som hovedsete for Kystverkets etatsmuseum, Kystverkmusea. Fylkestinget behandlet tirsdag stiftelsens årsrapport som viser at fylkeskommunen i 2011 ytet et driftstilskudd på 1,5 millioner kroner og i tillegg 456.297 kroner til diverse formål til stiftelsen. Stiftelsens årsbudsjett var på henimot 7,7 millioner kroner. Regnskapet viser et årsresultat på 69 121 kroner.

Vest-Agder fylkeskommune har siden stiftelsen ble opprettet hatt det faglige ansvaret for den antikvariske og kulturhistoriske delen av stiftelsens virksomhet. Som en konsekvens av dette har fylkeskommunen stilt kompetanse og kapasitet fra egne ansatte til rådighet for stiftelsen etter behov. Samtidig inneholder den årlige driftsavtalen en overføring til stiftelsen av ansvaret for forvaltning, drift og vedlikehold av fylkeskommunens tusenårsanlegg samt restaurantbygget som fylkeskommune eier.

Det er også formalisert en samarbeidsavtale mellom Vest-Agder fylkeskommune og Lindesnes Fyrmuseum om tilbud for den Kulturelle skolesekken i Vest-Agder. Alle sjuende klassinger i fylket får tilbud om et dagsbesøk med faglig innhold ved museet. Nærmere 2 500 elever besøkte museet i løpet av første semester i 2011. Tilbudet ved museet er valgt ut som representant for Vest-Agder i Kulturdepartementets bok om bredden i Den kulturelle skolesekken, som del av ti års markeringen av programmet i 2011.

Fra 2010 til 2012 har Vest-Agder fylkeskommune inngått en samarbeidsavtale med fyrmuseet

Tusenårsstedet på Lindesnes i kveldsstemning
Tusenårsstedet
knyttet til gjennomføring av interreg-prosjektet Fremtidskyster, hvor fylkeskommunen er norsk prosjekteier. Fyrmuseet bidrar til prosjektet med arbeid innenfor formidling av fyrstasjoner, avhending og nybruk av fiskerihavner og dokumentasjon av danmarksfarten.

Omkring 80 000 mennesker besøker fyret hvert år. Som i de foregående årene var det også i 2011 en økning i antall gruppebesøk noe som antakeligvis henger sammen med mer målrettet markedsføring.

av Torkelsen, Jan H., publisert 25. april 2012 | Skriv ut siden

Siste fra Kultur

 • Juleverksted 2019
  av jto, 01.11.19

  Førjulsverksted på Sjølingstad og Vigeland hus

  Les mer
 • Publikumsmottak Kanonmuseet
  av jto, 28.10.19

  To millioner til publikumsmottak på kanonmuseet i Kristiansand

  Les mer
 • VAM
  av jto, 30.09.19

  Godt fjorår for Vest-Agder-museet

  Les mer