Samferdselsdepartementet har nå sendt brev til Vest-Agder fylkeskommune hvor departementet melder at det etter en gjennomgang av rapporter som er innsendt knyttet til belønningsavtalen, vurderer det slik at Kristiansandsregionen ikke har oppfylt avtalen både når det gjelder virkemiddelbruk eller måloppnåelse. Det foreligger heller ikke vedtak om rushtidsavgift eller andre tiltak med tilsvarende effekt i Kristiansand kommune, slik det gjør for Vest-Agder fylkeskommunes del. -Siden det fortsatt er svært usikkert om Kristiansand vil nå målene i avtalen , vil Samferdselsdepartementet følge Vegdirektoratets råd om å avvente utbetaling av midler til flere av kollektivtiltakene er gjennomført og en ny vurdering av måloppnåelsen kan gjennomføres, skriver departementet.

av Torkelsen, Jan H., publisert 26. april 2012 | Skriv ut siden