- Det er et helt annet tilfang av bygg med gode kvaliteter nå enn da denne juryen trådte sammen for fire år siden, sier Erling Dokk Holm, leder av juryen for Statens Byggeskikkpris. Juryen har nominert åtte bygg til vurdering for Statens byggeskikkpris. Blant dem finner vi studentboliger, et bibliotek, et kulturhus og et militært idrettsanlegg. 51 bygg var påmeldt. Blant de nominerte er Kilden i Kristiansand og Vennesla bibliotekDe øvrige byggene ligger i Bodø, Trondheim, Oslo, Bergen og på Dovre.

- Generelt vil jeg si det er en god bredde blant de nominerte
byggene. De representerer blant annet næringsbygg, kulturbygg og
undervisningsbygg. Mange er offentlig drevet. Det er tydelig at det
offentlige tar byggeskikk, universell utforming og energi og
miljøkvaliteter alvorlig, sier Erling Dokk Holm. Han mener det er
langt flere bygg som tilfredsstiller prisens krav til universell
utforming og energi nå enn for fire år siden da den nåværende
juryen trådte sammen for første gang.

- Tidligere har vi måttet stryke ellers gode prosjekter fordi de
ikke tilfredsstilte kravene. Nå er det tydelig å se at formgiverne
ser potensialet heller enn problemene knyttet til universalitet og
bærekraft, mener jurylederen.

De nominerte byggene skal befares og vurderes før vinneren til
slutt offentliggjøres og prisen deles ut 5. juni på Norsk
Folkemuseum på Bygdøy i Oslo. Det er Kommunal- og
regionaldepartementet som deler ut prisen. Husbanken er sekretariat
for juryen.

Juryen ledes av Erling Dokk Holm, samfunnsviter, skribent og 1.
amanuensis ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo. Medlemmer av
juryen er

Magnus Helland, teknisk leder/kvalitetsleder i ByBo A/S i
Bergen
Grethe Kvinnesland, sivilarkitekt, prosjektsjef i Stavanger
kommune
Marit Thyholt, dr. ing, seniorrådgiver energi, Skanska Norge
Ellen Haug, sivilarkitekt, rådgivergruppen Civitas AS, Oslo


Kilde: Byggindusterien

Vennesla bibliotek
Vennesla bibliotek. Foto;
Byggindustrien.

av Torkelsen, Jan H., publisert 10. april 2012 | Skriv ut siden

Siste fra Plan og miljø

 • Havkraft
  av jto, 05.11.19

  Positiv høringsuttalelse om åpning for fornybar energi til havs

  Les mer
 • Vennesla Attraksjonsutvikling Illustrasjon
  av jto, 10.10.19

  Støtte til attraksjonsutviklings-prosjekt i Vennesla

  Les mer
 • Norges Lover Stilistisk Forsidebilde
  av jto, 27.09.19

  Positiv høringsuttalelse til at antall rovviltnemder blir justert

  Les mer