Statens vegvesen hadde åpning av tilbud på hovedentreprisen for Hidratunnelen fredag. Da tilbudsfristen gikk ut klokken 12.00 hadde det totalt kommet inn tre tilbud. NCC Construction AS, Implenia AS og AF Gruppen Norge AS leverte tilbud. Implenia AS leverte laveste tilbud på vel 385 millioner kroner. -Statens vegvesen vil orientere Vest-Agder fylkesting om prisnivået i mottatte tilbud, sier prosjektleder Jan Helge Egeland (bildet). -Vi ser allerede nå at prisnivået er høyere enn tidligere antatt. Prosjektgruppen setter seg nå ned for å gå detaljert gjennom tilbudene. Tilbudssummene som ble levert i dag inneholder elementer ut over det Statens vegvesen inngår kontrakt på, sier prosjektlederen.

Eksakt størrelse på kostnad hovedentreprise vil først være avklart etter at Statens vegvesen har gått detaljert gjennom prissettingen i tilbudene.Prosjektgruppen kontrollregner nå gjennom alle tilbud. De sjekker også at alle formaliteter er ivaretatt. Prosjektet vil deretter orientere fylkeskommunen om totalkostnad for gjennomføring av prosjektet.

Disse leverte tilbud på Hidratunnelen:

NCC Construction AS

Kroner 410 601 571,01

Implenia AS

Kroner 385 750 711,00

AF gruppen Norge AS

Kroner 419 212 745,00

Kilde: Statens vegvesen

av Torkelsen, Jan H., publisert 20. april 2012 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Jernbaneforum Soer 04022019
  av elma11, 08.02.19

  Jernbaneforum Sør møtte statssekretær Anders B. Werp

  Les mer
 • Busskilt
  av jto, 28.01.19

  Forslag til kollektivterminal på Tangvall tilfredsstiller ikke forventningene

  Les mer
 • Trafikklysskilt
  av jto, 28.01.19

  Kvinesdal får støtte til etablering av veilys

  Les mer