Statens vegvesen hadde åpning av tilbud på hovedentreprisen for Hidratunnelen fredag. Da tilbudsfristen gikk ut klokken 12.00 hadde det totalt kommet inn tre tilbud. NCC Construction AS, Implenia AS og AF Gruppen Norge AS leverte tilbud. Implenia AS leverte laveste tilbud på vel 385 millioner kroner. -Statens vegvesen vil orientere Vest-Agder fylkesting om prisnivået i mottatte tilbud, sier prosjektleder Jan Helge Egeland (bildet). -Vi ser allerede nå at prisnivået er høyere enn tidligere antatt. Prosjektgruppen setter seg nå ned for å gå detaljert gjennom tilbudene. Tilbudssummene som ble levert i dag inneholder elementer ut over det Statens vegvesen inngår kontrakt på, sier prosjektlederen.

Eksakt størrelse på kostnad hovedentreprise vil først være avklart etter at Statens vegvesen har gått detaljert gjennom prissettingen i tilbudene.Prosjektgruppen kontrollregner nå gjennom alle tilbud. De sjekker også at alle formaliteter er ivaretatt. Prosjektet vil deretter orientere fylkeskommunen om totalkostnad for gjennomføring av prosjektet.

Disse leverte tilbud på Hidratunnelen:

NCC Construction AS

Kroner 410 601 571,01

Implenia AS

Kroner 385 750 711,00

AF gruppen Norge AS

Kroner 419 212 745,00

Kilde: Statens vegvesen

av Torkelsen, Jan H., publisert 20. april 2012 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Nikkelverket Mobilitet
  av elma11, 10.11.19

  Arbeidsplasser i Kristiansandsregionen kan søke om å bli med i et prosjekt om grønne reisevaner

  Les mer
 • Gartnerløkka
  av jto, 08.11.19

  Areal- og transportplanutvalget ber departement og bystyre sikre fremdriften i Gartnerløkkeprosjektet

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 08.11.19

  Kristiansandsregionen vil søke om 540 belønningsmillioner for årene 2020 til 2023

  Les mer